Finansmotion 58/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 58/2006-2007

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till moment 47.30.54 Sysselsättningens främjande

 

 

Målet med en fungerande integrationspolitik bör vara att ge den inflyttade möjlighet att fungera som en aktiv och jämlik medlem i det åländska
samhället. Integrationspolitiken skall bedrivas på flera nivåer och inom
olika områden. En viktig del i en människas liv är att vara delaktig i arbetslivet, att ha ett arbete. För en del av de inflyttade ålänningarna uppstår
problem vid kontakterna till arbetsmarknaden. Genom att kartlägga och utreda vilka problemen är kan åtgärder vidtas.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att följande kompletterande text införs i motiveringen under
moment 47.30.54 Sysselsättningens främjande: "En arbetsgrupp tillsätts för att kartlägga och utreda situationen på arbetsmarknaden för inflyttade ålänningar."

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

Sune Mattsson

 

 

Åke Mattsson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren