Finansmotion 58/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION 58/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under kapitel 45.10 Övriga social uppgifter

     

Landskapet drabbas just nu av en våg med drogmissbruk bland unga flickor. Tillgängligheten är tydligen alltför stor och många unga flickor bjuds på droger som i sin tur gör dem sårbara och risken för att de blir utnyttjade är stor.

     Generellt kan man säga att polisens och tullens förmåga att stoppa inflödet av droger har försämrats. Här krävs en skärpning. Mera arbete bör sättas på att minska tillgången på droger. Knarkhundar, bättre övervakning och mera systematisk kontroll av knarkets vägar till Åland måste finnas för att skydda de åländska ungdomarna.

     Landskapsregeringen bör, med berörda myndigheter på Åland och i omkringliggande regioner, omedelbart stärka sitt samarbete och sin beredskap att agera gemensamt och kraftfullt för att stoppa den pågående upptrappningen av drogmissbruket bland unga och särskilt bland unga flickor. Lagtinget bör ha beredskap att förstärka resurserna i syfte att bryta den trend som nu utvecklas i rasande tempo och som hotar unga människors liv och framtid.

     Ett stort behov finns att skapa arbete och meningsfull sysselsättning för personer som genomgått behandling av drogmissbruk. Ett arbete är ofta avgörande för att en drogmissbrukare skall kunna lämna sitt missbruk bakom sig och bryta sitt utanförskap. Också här bör landskapet presentera konkreta förslag och erbjuda ekonomiska möjligheter för olika aktörer att integrera drogmissbrukare i arbetslivet och därigenom bidra till ett effektivare tillfrisknande.

 

Med hänvisning till det ovananförda föreslår vi

                     

att motiveringen under kapitel 45.10. fogas ett nytt stycke sex med följande lydelse: Kraftfulla åtgärder sätts in av polisen och tullmyndigheterna för att stoppa inflödet av droger till Åland, särskilda åtgärder tas för att skydda unga flickor som för tillfället löper stora risker att lockas in i missbruk och att bli utnyttjade.

                     

 

Mariehamn den 10 november 2008

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen