Finansmotion 58/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 58/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sociala bostadsprojekt, tillägg till motivering

 

Under momentet föreslås att landskapsregeringen upptar medel för planering av socialt boende (social housing) som drivs av ideella samfund. I dagsläget finns ideella föreningar och samfund som planerar och mycket väl kan genomföra sociala bostadsprojekt för olika grupper i samhället där särskilda krav ställs på boendet. Eftersom dessa oftast är beroende av PAF-medel för sin verksamhet har de inte de medel som krävs för planering och projektering av bostadsprojekt. Eftersom det på nämnda moment finns tillräckliga medel från tidigare år föreslås inget anslag.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att följande tillägg fogas till motivering under moment 43.25.31 Understöd för hyresbostäder (R): ”Momentet kan även användas som understöd till ideella samfund för planering och projektering av sociala bostadsprojekt.” 

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen