Finansmotion 59/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 59/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen under moment 46.01.06, Integration och mångkulturellt befrämjande

 

 

Möjligheten att lära sig svenska är en av grundbultarna för integrationen på Åland. Efterfrågan på kurser i svenska är stor och utbudet alldeles för litet.

     Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis) erbjuder både nybörjarkurser och fortsättningskurser och har en viktig funktion i sammanhanget. Men det finns också behov av kurser i svenska på avancerad nivå. Där kunde Öppna högskolan vara en tillgång. Det är viktigt att det finns flexibilitet både när det gäller nivåer på undervisningen och när det gäller tidpunkter när kurserna hålls.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

 

att texten under moment 46.01.06, Integration och mångkulturellt befrämjande kompletteras med följande mening ”Under året bör behovet av olika nivåer på kurser i svenska kartläggas.”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Mats Perämaa