Finansmotion 59/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 59/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upphandling av nytt bokningssystem

 

Ett nytt bokningssystem för Ålandstrafiken innehållande internetbokning beställdes i slutet av 2005 från Hogia Ferry systems. Systemets grunddel togs i bruk 2006, internetbokningen öppnades för skärgårdsbor i december 2008 och slutligen allmänt 2009. Totalkostnaden för bokningssystemet är okänd och någon projektledare har inte heller funnits. Bokningssystemet är oändamålsenligt och onödigt krångligt.

 

I Högskolan på Åland finns utbildning inom Informationsteknik som har möjlighet att utveckla ett nytt bokningssystem som senare kan driftsättas i landskapets egen serverpark. Vi föreslår därför att denna möjlighet utreds och att anslaget för uppgörande av kravspecifikation inför upphandling av nytt bokningssystem utgår.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att tredje stycket i motiveringen under moment 48.05.20. ”Ålandstrafiken – Verksamhetsutgifter (VR)” utgår och ersätts av stycket "Landskapsregeringen avser att utreda möjligheten till att utbildningsprogrammet Informationsteknik vid Ålands Högskola som praktikprojekt utvecklar ett nytt bokningssystem samt möjligheten att driva det nya bokningssystemet i landskapets egen serverpark."

 

att anslaget under moment 48.05.20. minskas med 20.000 euro till 325.000 euro.

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Anders Eriksson