Finansmotion 6/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 6/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till moment 46.01.04, Utvecklingsarbete

 

 

Utbildningsavdelningen har en central uppgift när det gäller att bedriva
utvecklingsarbete gällande utbildningen på Åland.

     Den traditionella sexualundervisningen har till största delen handlat om preventivmedel och könssjukdomar. Känslor och sexuella minoriteter borde få större uppmärksamhet.

     Ungefär sex procent av befolkningen beräknas vara homosexuell och en antaglig större andel bisexuell. Statistiskt sett skulle det betyda att i en klass på tjugo elever finns ett par stycken som är homo- eller bisexuella.

     Den åländska gayföreningen Regnbågsfyren föreläser i både grund- och gymnasieskolorna. Intresset är mycket stort. Regnbågsfyren vill öka
kunskapen, minska fördomarna och därmed bidra till ett tolerantare klimat med större öppenhet för mångfald, både när det gäller sexualitet och könsidentitet. I den här frågan bör även landskapsregeringen ta sitt ansvar. 

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att till detaljmotiveringen under moment 46.01.04 införs följande punkt bland de utgifter som anslaget gäller:

"- att utvärdera och därefter utveckla sexualundervisningen i grundskolan och på gymnasialstadiet så att den blir jämlik,
relevant och kontinuerlig."

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Mats Perämaa