Finansmotion 6/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 6/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget och ändring av motivering under moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter

 

 

Landskapsregeringen föreslår under momentet att endast två nya markområden och fastigheter skall avyttras. Arbetet med att avyttra obehövliga fastigheter bör fortsätta och landskapsregeringen bör i tilläggsbudget återkomma med förslag på vad som ytterligare kan avyttras. Vidare bör markområdet som landskapet äger på Svinö i Mariehamn planeras för exklusivt boende i egnahemhus och säljas ut till högst bjudande till folk som vill satsa på sitt boende. Svinö borde göras till ”Mariehamns Waxholm”, det finns stor efterfrågan på sådant boende. Vidare bör landskapets egna skogsinnehav ifrågasättas och en utredning göras huruvida hela eller delar av beståndet borde avyttras.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

att anslaget under moment 33.40.88 höjs med 500.000,- EUR samt att motiveringen under momentet skall lyda som följer: ”Landskapsregeringen fortsätter under året arbetet med att avyttra fastigheter på den öppna marknaden som inte behövs för landskapsförvaltningen. En utredning görs under året om landskapets skogsinnehav skall avyttras helt eller delvis. Landskapets markområde på Svinö planeras för exklusivt boende i egnahemshus och tomter säljs därefter till högst bjudande. Detta för att medverka till att tillgången till denna typ av boende ökar för att motsvara efterfrågan”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg