Finansmotion 6/2010-2011

Tillhör ärendet: Sänkning av jordbruksanslag
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 6/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av jordbruksanslag

 

 

Stödet till jordbruket ökar i förslaget till budget med ett investeringsstöd på 1.250.000 euro. Stödet kommer att användas för att skapa större och mera konkurrenskraftiga mjölkgårdar. Samtidigt höjs anslaget för avbytarservicen med 150.00 euro till 650.000 mot planerade 500.000 för år 2011. Detta är rationella åtgärder och innebär också en mera balanserad omstrukturering av avbytarservicen.

     En prioritering av investeringsstödet innebär en kraftig förhöjning av de redan stora stödbeloppen som tillförs lantbruket. För att balansera investringsstödet bör därför motsvarande nedskärning göras i programmen för landsbygdens utveckling. Den strama budgeteringen bör gälla alla budgetens verksamheter, också lantbruket som trots allt tilldelas stora årliga belopp åländska skattemedel eftersom EU:s andel av LBU-programmen är blygsam. För år 2011 uppgår stödbeloppet till totalt 8.333.000 euro för axel 1 och 2 eftersom axel 3 och 4 inte föreslås få några pengar alls år 2011. Av totalbeloppet på 8.333.000 euro är 2.369.000 EU-medel medan resterande belopp om 5.964.000 euro (72 %) är åländska skattepengar.

     Vi föreslår därför att LBU-anslagen sänks  med 1.250.000 euro motsvarande det åländska investeringsstödets belopp.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 47.17.43 Landskapets finansieringsandel – program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 (RF) sänks med 1.250.000 euro och

 

att anslaget under moment 37.17.46 Förskottering av EU:s finansieringsandel – program för landsbygdens utveckling 2007-2013 sänks med 362.500 euro.

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Camilla Gunell