Finansmotion 61/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 61/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2006-11-!8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring i detaljmotiveringen under moment 48.30.24. Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, hamnar och byggnader

 

 

Både i Kumlinge och på Brändö finns det möjlighet att vänta på färjan i uppvärmda väntstugor. En sådan saknas vid färjfästet i Svinö. Färjfästet i Svinö är synnerligen oskyddat och ofta utsatt för hård vind.

Väntan på färjan eller bussen kan bli kall och lång.

     Det är många äldre föglöbor som nyttjar bussen och som påtalat problemet. Även för bilisterna blir det ofta väntetid och en väntstuga skulle komma till nytta även för dem. Det blir kallt att vintertid sitta i en bil med motorn avstängd.

     En väntstuga är enkel i sitt utförande, men ger skydd för den allra värsta blåsten och kylan.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att till motiveringarna för moment 48.30.24. fogas en text om att en väntstuga uppförs vid färjfästet i Svinö.

 

 

Mariehamn den 18 november

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sune Mattsson

Viveka Eriksson

 

 

Roger Eriksson

Raija-Liisa Eklöw