Finansmotion 61/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 61/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen under moment 46.03.50, Studiepenning

 

 

Studiestödslagen bör ses över med syfte att överväga en indexjustering av stödbeloppen. En indexjustering av hela eller delar av studiestödet är relevant och man kan dra paralleller till utkomststödet. Utkomststödet justeras enligt konsumentprisindex för Åland. Att studiestödet inte indexjusteras innebär i praktiken att det sänks i takt med inflationen.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att ett nytt stycke införs i motiveringen under moment 46.03.50 med följande lydelse: ”Under året utreds möjligheterna och konsekvenserna att indexjustera hela eller delar av studiestödet.”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Mats Perämaa