Finansmotion 62/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 62/2005-2006

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson m.fl.

2006-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 44.05.32,

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna

 

Eftersom skatt på kapitalinkomst är en statlig skatt ingår den dels i underlaget för beräkning av avräkningsbeloppet i den skattefinansiella utjämningen (klumpsumman) och dels i skattegottgörelsen som i sin helhet tas upp i landskapets budget. Landskapet får alltså en fördel av kapitalinkomstskatten enligt nuvarande finansiella system.

     Mot bakgrund av att kapitalinkomstskatten sedan skattereformen 1993 har ökat kraftigt på bekostnad av förvärvsinkomstskatten har landskapet sedan år 2002 kompenserat en del av kapitalinkomstskatten.

     Utvecklingen de senaste åren har medfört att de lagstadgade kommunala utgifterna har ökat medan inkomsterna har stagnerat. För landskapet har inkomsterna ökat markant medan utgiftsökningen har minskat.

 


 


Av ovanstående tabell framgår att kommunernas skattefinansiering (skatteinkomster, landskapsandelar) efter några års nedgång är på samma nivå 2006 som 2002. Landskapets skattefinansiering (avräkningsbelopp, skattegottgörelse, återbäring av lotteriskatt) har däremot stigit med närmare 17 procent.

     Skulle kommunerna ha haft samma finansieringsutveckling som landskapet under åren 2002 till 2006 skulle det kommunala finansieringstillskottet för 2006 vara 15 miljoner euro.

     Vår finansmotion åtföljs av en lagmotion om ändring av ”Landskapslagen om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna”.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 44.05.32. Kompensation för utebliven kapitalskatt till kommunerna höjs med 5.200.000 € till 6.000.000 €.

 


 

Mariehamn den 17 november 2005

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

Roger Eriksson

 

 

Mats Perämaa