Finansmotion 62/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 62/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Internationellt samarbete, tillägg till allmänna motiveringen

 

 

Globaliseringen och integrationen för med sig internationella relationer på många nivåer i samhället. Åland med sin folkrättsliga bakgrund är av historiska skäl en internationell mötesplats: Många ålänningar och många åländska föreningar och företag är aktiva inom det internationella samfundet.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

 

att det till de allmänna motiveringarna på sid. 3 fogas följande nya stycke med ny rubrik: "Internationellt samarbete Åland ska vara en aktiv samarbetspart internationellt och särskilt i de närområden där samarbete med närliggande regioner och länder är av särskild nytta.  Externpolitiskt samarbete ger ett utbyte av kontakter, information, erfarenheter och nya kunskaper. Syftet med samarbetet bör vara att skapa synlighet för Åland och självstyrelsen samt att genom samverkan stärka regionernas konkurrenskraft och utveckling. Samarbetet bör även i så hög grad som möjligt integrera olika delar av samhället så att man även kan bana väg för ökat internationellt samarbete inom näringslivet och därigenom främja exporten. Landskapsregeringen strävar till att genom olika åtgärder även stödja och uppmuntra en ökad internationalisering inom föreningsliv, kultur, idrott, utbildning och näringar".

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

Camilla Gunell                   Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback