Finansmotion 63/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 63/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Åke Mattsson m.fl.

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik

 

 

En trafik- och miljöpolitisk satsning, där samhället finansierar kollektivtrafiken fullt ut. Trivsel, smidighet och även kostnader är faktorer som är avgörande när den enskilde väljer om han eller hon skall åka kollektivt eller ta bilen

     Kollektivtrafiken har svårt att konkurrera med den egna bilen. Bilen startas direkt vid hemmet, körs till destinationen, arbetet och ärenden utförs. När man så önskar kör man ända hem.

     För att fler skall välja att åka kollektivt krävs radikala åtgärder.

Priset torde vara det enda som har en avgörande inverkan för att få den enskilde att välja att ta bussen till arbetet.

     Trafiken som bussbolagen bedriver idag är i kraftigt subventionerad via skattemedel, där landskapet och kommuner skjuter till ca.80 % medan resten utgörs av biljettintäkter.

     Vi vill se en trafik- och miljöpolitisk satsning, där samhället finansierar kollektivtrafiken fullt ut.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 48.10.45. Understöd för kollektivtrafik, kompletteras med en skrivning med följande lydelse:

"Landskapsregeringen avser att göra en utredning om konsekvenserna av att införa gratis buss i hela landskapet Åland."

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Åke Mattsson

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Roger Eriksson

Katrin Sjögren

 

 

Sune Mattsson

Raija-Liisa Eklöw