Finansmotion 63/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 63/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2006-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av allmänna motiveringen, Ekonomisk översikt

 

Under rubriken "Den åländska konjunkturbilden" redogör landskapsregeringen i det fjärde stycket för arbetslöshetsgraden i landskapet.

     En viss reservation måste tillsvidare göras mot detta resonemang eftersom en plötslig ökning, som är procentuellt mycket hög, har skett bland andelen unga arbetslösa. Under slutet av oktober månad uppgick antalet unga arbetslösa under 25 år till drygt hundra personer. En fördubbling som är svår att förklara. I den grupp arbetslösa som tillkommit är medelåldern runt 20 år med andra ord är det inte ungdomar som just lämnat grundskola utan det rör sig om en grupp äldre ungdomar.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att till de allmänna motiveringarna på sidan 3 under rubriken "Den åländska konjunkturbilden" fogas ett nytt stycke av följande lydelse:

 

"Landskapet bör noga följa med utvecklingen bland unga arbetslösa. Samtidigt bör man omedelbart vidta åtgärder för att så snabbt som möjligt få alla arbetslösa ungdomar in i arbete eller studier. För vissa ungdomar kan möjlighet till praktik vara ett alternativ. Full sysselsättning är grunden för att upprätthålla välfärden. Arbetslöshet drabbar inte enbart individen utan är också en stor samhällelig förlust. Ungas integrering i arbetsmarknaden är en god samhällsinvestering och det torde råda stor politisk enighet om värdet av att de unga inkluderas i arbetslivet istället för att gå arbetslösa och utan annan  meningsfull sysselsättning".

 

 

 

Mariehamn den 17 november 2006

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Christian Beijar

 

 

 

Göte Winé