Finansmotion 64/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 64/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning

 

Trots att stävjandet av missbruk av knark varit på agendan länge så ökar missbruket fortfarande samtidigt som få missbrukare tar sig ur missbruket. Den allra viktigaste åtgärder är att stävja nyrekryteringen och göra det svårt för de som langar till nya potentiella missbrukare. I missbrukarkretsar anses Åland vara rena paradiset eftersom det är lätt och föra in och handla med droger. Denna uppfattning stärks av nyheten att det snart kanske inte finns en enda, eller enstaka knarkhundar kvar. Detta trots att behovet av knarkhundar är stort, en vältränad hund kan inte upptäcka alla droger men dock många av de vanliga som konsumeras i stor utsträckning. Därför bör landskapsregering via polismyndigheten tillse att det finns tillräckligt med resurser för att träna och föra knarkhundar i hamnarna och ombord på fartygen samt i övrigt i samhället där behov finns.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att motiveringen under kapitel 45.01 under rubriken "Mål för år 2009, Socialpolitik" kompletteras med följande:

"- landskapsregeringen uppgör under året ett program för att garantera resurser så att tillräckligt många knarkhundar kan tränas och vara i tjänst för att försvåra införande i  landskapet av de droger som hundar kan upptäcka. Landskapsregeringen återkommer i tilläggsbudget med kostnad för detta."               

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg