Finansmotion 65/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 65/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Åke Mattsson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till kapitel 43.04
Främjande av jämställdheten

 

 

Trots vårt upplysta och moderna samhälle finns det fortfarande män som inom familjen utövar terror och våld mot kvinnor. Svårigheten för kvinnan att bryta detta förhållande kan kännas oöverstigligt. Det upplevs tryggare att vara kvar i förnedringen än att separera och vara vettskrämd för överfall och trakasserier.

     För att ge ett effektivt skydd och freda kvinnor vars män är våldsamma och hotfulla borde möjligheten att skaffa trygghetshund finnas. En välutbildad brukshund som tränats att skydda mot angrepp kan vara en optimal trygghetsfaktor

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att tredje stycket i motiveringen till kapitel 43.04 angående kvinnofrid kompletteras med följande text: "Landskapsregeringen kommer under året att utreda möjligheten att utbilda skyddshundar för att trygga säkerheten för hotade kvinnor."

                                                                                                                                         

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren