Finansmotion 65/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 65/2009-2010

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sjöfartsutbildningen, komplettering av motiveringen

 

Av tradition har Åland haft en välrenommerad navigations- och maskinmästarutbildning som tillgodosett sjöfartens behov av utbildad personal och samtidigt givit många ålänningar arbete. I samband med bildande av högskolan har den gamla verklighetsanpassade sjöbefälsutbildningen som branschen hade förtroende för generaliserats till en mer allmän ingenjörsutbildning. Utbildningen av idag är på hög teoretisk nivå vilket ofta leder till att studerande med praktiskt handlag avskräcks från att studera eller avslutar påbörjad utbildning. För att tillgodose branschens behov borde utbildningen vid sidan om tillräckliga teoretiska kunskaper kompletteras med yrkesprov.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen till moment 46.55.20 Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR) kompletteras med följande:

"I målet för högskolan ingår att utvärdera dagens sjöfartsutbildning och anpassa den till branschens behov."

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström

 

 

John Hilander

 

 

Mika Nordberg