Finansmotion 66/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 66/2008-2009

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 45.10.55. Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd

 

Nuvarande system med ett tillfälligt utkomststöd för pensionärer med låg inkomst har visat sig vara misslyckat. Väldigt få har ansökt och en omfattande byråkrati sätter stopp för intresset. Fortsättningsvis är det dock viktigt att understöda dessa pensionärer. Stödet bör utbetalas utan ansökan och vara lagbundet. Landskapsregeringen bör prioritera denna fråga.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att tredje stycket, efter första meningen, i motiveringen under moment 45.10.55 kompletteras enligt följande: "Förslaget skall tillställas lagtinget senast den 1 mars 2009."

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg