Finansmotion 66/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 66/2009-2010

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Slopande av arbetsgivaravgifter, komplettering av motiveringen

 

Arbetslösheten bland ungdomarna ökar. Det blir svårare och svårare att komma in på arbetsmarknaden om man  inte har arbetslivserfarenhet. Många arbetsgivare har intagit en försiktigare hållning till nyanställningar och därmed sammanhängande fasta kostnader med tanke på osäkerheten kring konjunkturutvecklingen. Särskilt småföretag har svårt att våga ta steget till nyanställningar.

 

För att möjliggöra för arbetslösa ungdomar att få nödvändig arbetspraktik och för företagare att få expansionsmöjlighet skulle privata som anställer arbetslös ungdom befrias från arbetsgivaravgifter under maximalt ett år. Dessa avgifter skulle betalas av landskapet och administreras av AMS. Motsvarande kommunala landskapsandelar för utkomststöd skulle minskas.

 

 Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen till kapitel 47.30 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet kompletteras med följande text:

"Myndigheten utarbetar i brådskande ordning en modell för att betala företags arbetsgivaravgifter för nyanställd ungdom som är anmäld arbetslös."

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström

 

 

John Hilander

 

 

Mika Nordberg