Finansmotion 66/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 66/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

 

En ny närings- och kommunikationsavdelning, ändring av den allmänna motiveringen

 

En övergripande översyn av förvaltningen i syfte att modernisera både organisationen och främja det politiska arbetet är synnerligen nödvändig och brådskande. En totalöversyn av näringsavdelningen i syfte att förskjuta tyngdpunkten från primärnäringarna måste göras och kompetensen och resurserna för utvecklingsarbete gentemot sektorer som småföretagande, sjöfart, turism, småföretagande och miljöteknik måste istället ökas. Efter att trafikavdelningens aviserade bolagiseringar genomförts och de huvudsakliga utförarfunktionerna flyttats ut måste avdelningen krympas till ett minimum vad gäller beställarfunktioner och upphöra som en egen avdelning. Trafikbyråerna föreslås lyda under en ny närings- och kommunikationsavdelning.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att ett nytt stycke under rubriken Organisationsutveckling s. 13 i allmänna motiveringarna införs med följande innehåll: "En övergripande översyn av förvaltningen görs i syfte att modernisera både organisationen och främja det politiska arbetet.  Till juni 2011 görs en totalöversyn av näringsavdelningen i syfte att förskjuta tyngdpunkten från primärnäringarna såsom skogsbruk (9 anställda), jordbruk (12 +7 försöksstation + 16 avbytare), fiskeri (4 + 5 Guttorp) och viltvård (2 anställda). I stället stärks kompetensen och resurserna för utvecklingsarbete gentemot sektorer som småföretagande, sjöfart, turism, småföretagande och miljöteknik. Efter att trafikavdelningens aviserade bolagiseringar genomförts och de huvudsakliga utförarfunktionerna flyttats ut krymps avdelningen till ett minimum vad gäller beställarfunktioner och upphör som en egen avdelning. Trafikbyråerna föreslås lyda under den nya närings- och kommunikationsavdelningen. Förslag till ny organisation presenteras i budgeten för 2012."

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback