Finansmotion 67/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 67/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw m.fl.

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete

 

 

Åländska studeranden är missgynnade på olika sätt eftersom det inte finns studerandekort som bevisar att de är studerande i en skola. Detta närmast på gymnasialnivån.

     Allmänna studerandekort som bevisar att man är studerande skulle ge förmåner för elever på hemorten men även utanför Åland. Korten är ofta kombinerade med rabatter på resor, museer, teater, skolmaterial osv.

     Gymnasialstadiet går genom en strukturförändring som bäst genom Struktur –07 och i det arbetet går det utmärkt att involvera införandet av ett studerandekort.

     Eftersom utbildningsväsendet idag är internationellt är det viktigt att detta kort blir gällande även utomlands.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att ett tillägg fogas till motiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete med texten:

- att utbildningsavdelningen utarbetar ett studerandekort för gymnasialstadiet."

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Roger Eriksson

Viveka Eriksson

 

 

Åke Mattsson

Sune Mattsson