Finansmotion 67/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 67/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Åke Mattsson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av allmänna motiveringarna, under rubriken Miljöpolitik.

 

 

I dagens samhälle finns det ett brus av information och uppgifter som berör vår miljö både på lokal- och internationell nivå. För att kunna fördjupa sig i detta informationsflöde krävs det ett långsiktigt och pågående politiskt engagemang.

     Inom kulturen har man har man bildat en delegation för att samla kompetens och kunskap till väl underbyggda politiska beslut. En parlamentariskt tillsatt delegation för miljön kunde på liknande sätt bistå landskaps-regeringen och lagtinget i arbetet för en hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt samhälle i landskapet Åland.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att i andra stycket i allmänna motiveringarna under rubriken
Social- och miljöpolitik, underrubriken Miljöpolitik införs följande mening: "Landskapsregeringens kommer under året att överväga möjligheten att tillsätta en miljödelegation."

                                                                                                                                         

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren