Finansmotion 68/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 68/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till allmänna motiveringen

 

Flera rederier som anlöper landskapet idag gör det endast för att ha möjlighet att idka skattefri försäljning. Resandeströmmen går Åland förbi och det landbaserade näringslivet får liten eller ingen fördel av detta, tvärtom så omges landskapet av en skattegräns som är problematisk. Dessutom innebär skattesubventionen att fartygen konkurrerar med den landbaserade turismen på mycket förmånligare villkor.

     För att den landbaserade näringen, främst turistnäringen, skall kunna ta del av de fördelar som skatteundantaget ger så föreslås att LL om resandeavgift revideras så att en avgift kan tas ut för alla passagerare, även de som transiteras via åländsk hamn. För de passagerare som stiger i land och övernattar minst en natt skulle avgiften avlyftas. Medlen som inflyter skulle bilda en fond ur vilken medel kan tas för olika satsningar inom den landbaserade turismen. Investeringar och/eller understöd av verksamheter som rederier själva gör på landbacken skulle också vara avdragsgilla inom systemet för resandeavgift så att rederierna skulle uppmuntras att investera i destinationen Åland och i förlängningen bli intresserade att i större utsträckning sälja Åland som resmål, inte bara som hållplats.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att ett tillägg fogas till allmänna motiveringen under rubriken NÄRINGAR, Sjöfarten: "Landskapsregeringen kommer under året till lagtinget med en framställning om ändring av LL om resandeavgift"

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Danne Sundman

 

Gun-Mari Lindholm