Finansmotion 68/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 68/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


E-bokläsare för lagtinget, tillägg till motiveringen

 

Mängden papper som produceras för att vårt arbete skall kunna utföras i denna församling är som vi alla vet enorm. I dagens allt mer miljömedvetna samhälle är vår konsumtion av printertoner, papper och elektricitet inte möjlig att rättfärdiga då det finns överlägsna nya tekniska alternativ. Dagens e-boksläsare medför att alla kan ha alla relevanta papper och dokument med sig överallt, de är betydligt lättare att hitta den information man söker och alla information går att uppdatera från en central server så att alla korrigeringar och tillägg automatiskt finns att tillgå samt att det enkelt går att skriva in egna noteringar i marginalen om man så önskar. Bara för att nämna ett praktiskt exempel förutom att behöva bära med sig alla dokument så kan allt stenografiskt material som finns tillgängligt elektroniskt i lagtinget integreras automatiskt i e-bokläsaren. Kostnaderna som inköpet av dessa e-boksläsare skulle medföra kan finansieras med färre kopiatorer/skrivare, betydligt mindre service av desamma, mindre förbrukningsmaterial samt en betydande miljövinst.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att följande fogas till motiveringen under momentet 41.05.01  Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR) ”För att bli föregångare och visa vägen som det mest miljömässiga parlamentet i världen kommer lagtinget under året att bl.a. inköpa e-boksläsare och arbeta med att integrera dessa i det dagliga lagtingsarbetet.”  

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

John Hilander