Finansmotion 69/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 69/2005-2006

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Åland och EU

 

 

En viktig del i utvecklingen av självstyrelsen är att utöka inflytandet inom det europeiska samarbetet. Eftersom EU hittills inte erkänt de lagstiftande regionerna som en samarbetspartner inom unionen bör landskapsregeringen systematiskt arbeta för att förbättra situationen genom att förhandla fram inomstatliga lösningar.

     Inflytandet bör förbättras på alla nivåer och då är det viktigt att de gemensamma strategierna är tydliga och att det är klarlagt vilka områden som prioriteras högst.

     Ända sedan EU-inträdet har det funnits en stor politisk enighet om att Åland borde ha en plats i EU-parlamentet. Alla möjligheter att uppnå ett resultat bör därför prövas.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

 

att till stycke två på sidan 5 i budgetens allmänna motivering under rubriken Åland och EU fogas följande tillägg:

"Därför kommer landskapsregeringen att förelägga lagtinget ett förslag till initiativ till riksdagen angående indelning av landet i valkretsar."

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Katrin Sjögren

Mats Perämaa

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Roger Eriksson