Finansmotion 69/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 69/2006-2007

Vicetalman

Datum

 

Viveka Eriksson

2006-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Tillägg till allmänna motiveringen under rubriken Näringspolitik

 

 

Diskussionen om överföring av beskattningsbehörighet fortsätter utan att konkreta resultat uppnåtts. Inom nuvarande ekonomiska system finns utrymme för  åtgärder som en egen skattebehörighet skulle möjliggöra.

     Landskapet har genom dagens finansiella system ett handlingsutrymme i den ekonomiska politiken. Olika skatteliknande instrument har utnyttjats i budgeteringen för att fördela resurserna mellan landskapet, kommunerna och skattebetalarna. I viss utsträckning har skatteliknande instrument också utnyttjats i näringspolitiken.

     Landskapet har till exempel med skatteliknande instrument fördelat samfundsskatten, kompenserat för kapitalskatten, höjt och sänkt inkomstskatten genom avdrag, sänkt arbetsgivaravgiften i skärgården etc.

     Det borde finnas möjligheter att i större utsträckning utnyttja skatteliknande instrument för att stimulera entreprenörskap och företagande och därmed inrikta näringspolitiken på att skapa bättre allmänna utvecklingsförutsättningar.

 

Med hänvisning till ovan nämnda föreslår undertecknade att ett nytt stycke fogas till allmänna motiveringen under rubriken Näringspolitik :

 

Under året kommer landskapsregeringen att utreda hur olika skatteliknande instrument riktade till företag (t.ex. nyanställningsavdrag, kompensation för lönebikostnader, forsknings- och utvecklingsavdrag,  investeringsavdrag, regionalt differentierade avdrag eller avgifter för energi och transporter)  kan utnyttjas över landskapsbudget, i lagstiftningen om avgifter eller den kommunala skattelagstiftningen inom ramen för EG – rätten.

 

 

Mariehamn den 17 november 2006

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

Åke Mattsson

 

 

Katrin Sjögren