Finansmotion 69/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 69/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Försäljning av hangar, tillägg till motiveringen

 

Landskapsregeringen föreslår i moment 38.30.88 att några fastigheter skall avyttras, bland annat hangaren vid Mariehamns flygfält. Det anser vi undertecknade vara ett bra initiativ. I budgeten kan man dock läsa att det totala anslaget för hela momentet uppgår till endast 63.000 euro samt att en värdering i detta skede inte gjorts. Eftersom fastigheterna i momentet till fullo är finansierat av skattebetalarna vill undertecknade ha bekräftat att fastigheterna säljs till högs bjudande och uppmärksamma lagtinget på att inkomsterna torde bli betydligt högre för dessa fastigheter vilket även kommer förbättra bokslutet 2010.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att följande fogas till motiveringen under momentet 38.30.88 Försäljning av fastigheter:   ”För att erhålla ett marknadsmässigt pris kommer fastigheterna bjudas ut på den öppna marknaden under året”  

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

John Hilander