Finansmotion 7/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 7/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete

 

 

Avsaknaden av VAT-nummer och tvånget att använda SAD-dokument har lett till såväl väsentliga byråkratiska hinder som kostnader för det åländska näringslivet. Detta begränsar även utbudet av varor med svensk text i de åländska affärerna samt påverkar prisbilden negativt.

     Ålands Framtid har påtalat problemet ett flertal gånger, men ingen förbättring har åstadkommits. Ålands Köpmannaförening planerar att genomföra en utredning om vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att eliminera de problem som uppstår då Åland saknar VAT-nummer. Ålands Köpmannaförening har informerat landskapsregeringen om sina planer genom att skicka en anhållan om täckning av kostnaderna för utredningen men har inte erhållit svar på sin skrivelse.

 

Med anledning av det ovan anförda förslår vi

 

att anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete höjs med 12 000 euro för att finansiera Ålands Köpmannaförenings utredning om eliminering av effekterna av avsaknaden av åländskt VAT-nummer.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson