Finansmotion 7/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 7/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Eriksson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen till kapitel 45.10
Övriga sociala uppgifter

 

 

Under kapitel 45.10 Övriga sociala uppgifter upptas utgifter för verksamhet och understöd som främjar utvecklingen av främst socialvården. Under rubriken Förebyggande verksamhet bör tilläggas ett nytt stycke. Landskapet har tidigare haft en krisgrupp som numera upphört. Vid en akut olycka med svåra personskador eller dödsfall som följd uppstår en mycket svår personlig kris för de drabbade och eller deras anhöriga. För de drabbade upplevs situationen alltid lika svår, oberoende av olyckans eller händelsens storlek. I sådana fall är det absolut nödvändigt med omedelbar akut krishjälp. Det finns redan nu ett mycket omfattande kunnande och professionalism på området inom landskapet.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i motiveringen till kapitlet 45.10 Övriga sociala uppgifter, under rubriken Förebyggande verksamhet,  införs ett nytt stycke med rubriken Krisgrupp:

 "Landskapsregeringen avser att under år 2007 tillsätta en krisgrupp för att vid akuta behov erbjuda sina tjänster åt drabbade ålänningar. Krisgruppens verksamhet utgör en förebyggande verksamhet  för att bearbeta främst de psykiska problem som en svår upplevelse kan ge upphov till".              

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Roger Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Sune Mattsson

 

 

Åke Mattsson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren