Finansmotion 7/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 7/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till kapitelmotiveringen under 43.60 Ålands polismyndighet

 

 

Det finns ett ständigt behov av mer åländsk profilering av polisen för att öka förståelsen, inte minst internt inom myndigheten, för att polisen huvudsakligen lyder under självstyrelsen. Exempel på profilering kan vara t.ex. egen åländsk design på polisbilarna samt en i övrigt egen åländsk grafisk profil på polismyndigheten.

     Det är positivt att polismyndigheten nu införskaffar en ny motorcykel, dessutom borde man i större utsträckning nyttja naturliga hästkrafter när man patrullerar vilket man har exempel på vilka uppskattats av allmänheten.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

att följande tillägg fogas till motiveringen under kapitel 43.60:  ”En egen åländsk profil för polismyndigheten tas fram under året innefattande bl.a. designen på polisens fordon och den grafiska profilen i övrigt. Polismyndigheten utreder också möjligheten att mer regelbundet använda hästar under patrullering”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm

Mika Nordberg

 

 

Danne Sundman