Finansmotion 7/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 7/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Allmän tandvård, ändring av allmänna motiveringen

 

 

Den åländska befolkningen har inte allmän tandvård. Det betyder att de som har små inkomster betungas av kostsam privat tandvård vilket i många fall leder till ingen tandvård alls. Pengarna räcker helt enkelt inte till. Lagting och landskapsregering avviker i detta avseende flagrant från självstyrelselagens trygghetsparagraf 44 som är till för att garantera ålänningarna minst samma sociala förmåner som i riket.

Den allmänna tandvård man har i riket är ett utmärkt exempel på generell välfärd. Reformen om allmän tandvård i Finland har haft stora hälsopolitiska konsekvenser. De blygsamma kostnaderna för allmän tandvård i riket har givetvis bidragit till en aktiv förbättring av munhälsan bland finländarna. Grundavgiften för besök på en hälsovårdscentral 2010-2011:

-          högst 7,50 euro när vården ges av munhygienist

-          högst 9,60 euro när vården ges av tandläkare

-          högst 13,90 euro när vården ges av en specialisttandläkare

Därutöver kan avgifter för särskilda behandlingar och undersökningar tillkomma. Oberoende av detta är prisskillnaderna med den privata tandvården på Åland enorma. Landskapsregeringen har kartlagt tand- och munhälsovården i landskapet. Rapporten som är daterad i oktober 2010 visar med all tydlighet att tandvården på Åland är dyr, privat och täcker inte in hela befolkningen med risk för dålig hälsa och följdsjukdomar bland landskapets befolkning.

 

Med hänvisning till ovan anförda anhåller vi om

 

att ett nytt tredje stycke införs under rubriken HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (sid 16) i de allmänna motiveringarna enligt följande: "Allmän tandvård är en del av den allmänna hälso- och sjukvården. En god munhälsa är en viktig hälsofrämjande förutsättning för alla oberoende av inkomst, ålder och bostadsort. För att nå en nordisk standard på tandvården i landskapet kommer landskapsregeringen under år 2011 att ta fram en plan för vilka resurser som krävs för att erbjuda allmän tandvård, en tidsplan för förverkligandet och en komplettering av vårdgarantin så att den också täcker in tandvården."

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback                   

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Camilla Gunell