Finansmotion 72/2009-2010

Tillhör ärendet: Höjning av dividendinkomster
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 72/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av dividendinkomster

 

Inkomsterna från landskapets dividendinkomster höjs i budgeten för 2010 med 300.000 euro för att finansiera välfärdsbehoven inom vård, skola och omsorg.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

                      att anslaget under moment 39.01.94 Dividendinkomster höjs

                      med 300.000 euro

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen