Finansmotion 7/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 7/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Olof Salmén

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 36.66.20 Verksamhetens inkomster - Kastelholms fornminnesområde med 5.000 euro

 

 

För att levandegöra vårt kulturarv bör dylika byggnader nyttjas för daglig verksamhet såsom görs i närliggande regioner. Vi anser att det är oförsvarbart att inte hyra ut Kastelholms kungsgård till privata intressenter. Vi har erfarit att privata intressenter erbjudit sig att hyra  kungsgården.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att moment 36.66.20 Verksamhetens inkomster Kastelholms fornminnesområde ökas med 5.000 EUR

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Olof Salmén

 

 

Danne Sundman

 

 

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm