Finansmotion 7/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 7/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Christian Beijar

2004-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen under kapitel 45.70. Ålands hälso- och sjukvård.

 

Den offentliga hälso- och sjukvården i landskapet Åland handhas av landskapsregeringen underställd organisation - Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).

   Antalet inrättade läkartjänster vid ÅHS uppgår f.n. till 59 tjänster. Det är en högt kvalificerad och specialiserad yrkesgrupp som tillsammans med den övriga personalen arbetar och utvecklar hälso- och sjukvården. Det är angeläget att deras tjänster utnyttjas så ändamålsenligt som möjligt, varför det är viktigt att ÅHS har klarhet över privat mottagningarna. Det finns inom ÅHS anställda läkare som också har privat mottagningsverksamhet. Som grund för den fortsatta planeringen för hälso- och sjukvården är det nödvändigt att få denna verksamhet kartlagd som grund för framtida beslut om resursutnyttjande.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

                     

att motiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård kompletteras med en skrivning med följande lydelse:

"Under år 2005 utförs en kartläggning över omfattningen av

privat läkarmottagningsverksamhet inom ÅHS".

 

 

Mariehamn den 15 november 2004

 

 

Christian Beijar

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

Göte Winé

 

 

Lasse Wiklöf

Camilla Gunell