Finansmotion 75/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

gh

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 75/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen under moment 46.01.04. utvecklingsarbete, utbildnings- och kulturavdelningen

 

Ett konkret och lätt sätt att stöda ungdomarna från skärgården som har behov av det skulle kunna vara med stödfamiljer/personer. Att sluta grundskolan och börja på gymnasialstadiet är ett stort steg, att dessutom flytta hemifrån från 15-16 års ålder är ett ännu större steg. Har man sin familj på avstånd kan det i vissa situationer kännas otryggt. Har man bekymmer av allehanda slag kan det vara tryggt att ha någon vuxen som man kan vända sig till. Behov och önskemål från ungdomar och föräldrar i skärgården borde undersökas tillika borde det utredas om det finns frivilliga familjer/personer som kan tänkas ställa upp. Om det både finns ett behov samt frivilliga kanske det finns beredskap hos förslagsvis Rädda barnen r.f. att fungera som kontakt.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att detaljmotiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete kompletteras med följande: "- att behovet av och tillgången på stödfamiljer/personer för skärgårdsungdomar utreds"

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

Åke Mattsson