Finansmotion 75/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 75/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringslivsutveckling, tillägg till motivering

 

 

Under näringsavdelningens allmänna förvaltning föreslås att medel för en tillfällig tjänst som näringslivsutvecklare ska upptas. Detta är ett bra initiativ, men när man sedan läser vidare vad tjänsten ska innehålla inser man att det är ett mycket orealistiskt uppdrag. Näringslivsutvecklaren ska enligt landskapsregeringens förslag implementera den nya turismstrategin, vara expert på sjöfartsfrågor samt utveckla näringslivet i skärgården samt vara skärgårdsnämndens sekreterare. Detta är ett alldeles hopplöst uppdrag. Med erfarenhet av tidigare beslut inom landskapsregeringen bör man dra den slutsatsen att en implementering av en turismstrategi är helt avgörande för att den ska kunna förverkligas. Det är ingen mening att satsa på konsulter och skapa en strategi om man inte sedan har en långsiktig och gedigen implementering av densamma. Detta är också erfarenheterna från Isle of Man som delade sina erfarenheter till ålänningarna på ett seminarium under hösten. Landskapets kortsiktiga näringspolitik är långt ifrån trovärdig. Näringsavdelningen behöver en genomgående omstrukturering där man övergår från dagens fokusering på primärnäringarna och skapar utrymme för kompetens inom sjöfart, turism och småföretagande.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att andra stycket i motiveringen under moment 47.01.01. Näringsavdelningens allmänna förvaltning får följande lydelse: "Den tillfälliga tjänsten som näringslivsutvecklare i form av skärgårdsutvecklare fortsätter. För att skapa mer långsiktiga lösningar för näringsavdelningens kompetens inom sjöfart, turismstrategins implementering samt åtgärder riktade mot småföretagande återkommer landskapsregeringen i kommande budgetar."

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

Carina Aaltonen

Camilla Gunell