Finansmotion 76/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 76/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

En ny motivering till momentet 42.05.13. Koordinering av integrationsarbetet

 

Ålands behöver en bra integrationspolitik och en klar och tydlig integrationsstrategi. Nu verkar det som om arbetet delvis har stannat upp.  Landskapsregeringen avser att invänta det arbete med integrationsfrågor som är under planering inom andra organisationer i landskapet. I stället borde landskapsregeringen gå i täten och leda arbetet med integration i samverkan med andra organisationer.

     Projektet med en samordnare har skjutits fram. Samordnaren  kan mycket väl göras som en köptjänst från någon organisation inom tredje sektorn. Det är viktigt att förslagen från integrationskommitténs rapport följs upp, att man klargör de inflyttade ålänningarnas rättigheter och skyldigheter i en särskild integrationslag samt att basinformationsmaterial för vuxna om det åländska samhället tas fram på de mest förekommande språken.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

en ny motivering under moment 42.05.13 enligt följande:. En förstudie har genomförts och en projektplan för integrationsarbetet på Åland har utformats. Landskapsregeringen avser att inleda lagstiftningåtgärder som krävs för att klargöra de inflyttade ålänningarnas rättigheter och skyldigheter i en särskild integrationslag samt att basinformationsmaterial för vuxna om det åländska samhället tas fram på de mest förekommande språken. Landskapsregeringen avser även att i samverkan med andra organisationer utveckla integrationsarbetet på olika nivåer i landskapet.

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Carina Aaltonen

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell