Finansmotion 76/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 76/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Allhallen i Eckerö, minskning av anslag

 

Allhallen i Eckerö har inte blivit den succé som politikerna trodde den skulle bli när den byggdes, den var i första hand tänkt att fungera som en magnet besöksnäringen till fromma. En privat entreprenör som till skillnad från dagsläget har ansvaret både för inkomster och utgifter torde vara oändligt mycket bättre än dagens upplägg där skattebetalarna skall bekosta standardhöjande investeringar i anläggningen samtidigt som en ny upphandling av hyra och drift skall genomföras. Det är alltid bättre att den som driver anläggningen äger den, då tas ett större ansvar på sikt över lokalen och dess innehåll, investeringar som ägaren anser behövas för att utveckla verksamheten görs och nya idéer kan skapas. Då Eckeröhallen redan står där den står så torde det offentliga Ålands intentioner redan vara uppfyllda oberoende av vem som äger hallen, sålunda anser undertecknande att det bäst vore att avyttra både den och utgifterna snarast. Undertecknade föreslår momentet utgår och att hallen säljs under året till högstbjudande.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att anslaget 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R) minskas med 300.000 euro samt

 

att det franska strecket under rubriken ”Allhallen i Eckerö” i motiveringen under moment 43.40.75  ändras till följande: ”Med beaktande av att hallen kräver stora resurser i standardhöjande investeringar föreslås att de inte görs och att hallen säljs till högstbjudande under året.”  

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

John Hilander