Finansmotion 76/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 76/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Jan Karlsgårdens värdshus, tillägg till motivering

 

Landskapsregeringen föreslår under moment 46.60.75 att Jan Karlsgårdens värdshus ska byggas om och till. Initiativet må vara väl men sättet man återigen skött en upphandling är fel. Förra året bjöds anläggningen ut på den öppna markanden enligt vissa kriterier. Om en anläggning som bjudits ut under vissa villkor upprustas bör den bjudas ut på nytt för att behandla alla lika.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att motiveringen under momentet 46.60.75 Ombyggnad av Jan Karlsgårdens värdhus ges följande tillägg: "Efter upprustning bjuds anläggningen ut på nytt".

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Mika Nordberg

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Danne Sundman