Finansmotion 77/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 77/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering under kapitel 47.03., Näringslivets främjande

 

 

Entreprenörskap och småföretagsamhet är en överlevnadsfaktor för det åländska välfärdssamhället. Siffror i Sverige visar ett en tredjedel av alla nyetablerade företag statas av kvinnor men trots det är kvinnorna ofta osynliga som företagare. Det har en historisk bakgrund som påverkat våra traditioner och attityder. Det har också påverkat samhällsstrukturen samt den manliga prägel som företagandet har idag. Den största delen av befintlig dokumentation inom entreprenörskap bygger på forskning med mannen som förebild. Ny forskning fokuserar mycket kring kvinnligt företagande i dagens samhälle och medvetenheten om hur viktigt det är ökar hela tiden. Många kvinnliga entreprenörer har sin verksamhet inom tjänstesektorn vilket förutom att det är en framtidsbransch även ofta också är hållbar utvecklingen.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

 

att ett nytt stycke inför under kapitel 47.03., näringslivets främjande med följande lydelse: ”Under 2006 inleds en undersökning och kartläggning av kvinnligt entreprenörskap och företagande på Åland med syftet att klargöra drivkrafter, motiv och hinder.”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sune Mattsson

Viveka Eriksson

 

 

Roger Eriksson

Raija-Liisa Eklöw