Finansmotion 77/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 77/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen till moment 46.17.05 Utgifter för åländska studerande i Norden (VR)

 

Möjligheten för åländska studerande att gå vid Röda korsets internationella skola United World College i Norge har under åren haft stor betydelse. De studerande som fått plats där har fortsatt sin karriär internationellt, ofta med inriktning på demokratiarbete och mänskliga rättigheter. Det är viktigt att åtminstone en plats bibehålls för en åländsk studerande. Det betyder intagning vart annat år och kostnaden per budgetår minskar då med hälften.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 46.17.05 Utgifter för åländska studerande i Norden (VR) ändras och får följande lydelse: "Landskapsregeringen finansierar även i fortsättningen en studieplats vid United World College."

 

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Camilla Gunell

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback