Finansmotion 78/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 78/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

 

Kravspecifikation för bokningssystem, sänkning av anslag

 

 

Under Ålandstrafikens verksamhetsutgifter upptas 20.000 euro som ett delanslag för att upphandla en kravspecifikation för ett nytt bokningssystem. Det är oerhört mycket för bara en kravspecifikation. Det måste gå att upphandla för en betydligt mindre summa. Det är skrämmande att tänka på vad själva anskaffningen ska kosta om bara kravspecifikationen är på sådana summor.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget för moment 48.05.20 Ålandstrafiken – verksamhetsutgifter, sänks med 15.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen