Finansmotion 79/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 79/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av kapitelmotivering under kapitel 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten

 

När rondeller, ombyggnader av fungerade korsningar och övriga liknade åtgärder som förhindrar ett normalt trafikflöde genomförs motiveras det med att det är för att främja trafiksäkerheten. På Godbyvägen fram till Sparhallen har infarterna mellan nya och gamla Godbyvägen byggts om fyra gånger sedan vägen byggdes. Senaste ombyggnad, då tre rondeller anlades, kostade cirka 1,6 miljoner euro. Utöver de oerhörda kostnader det här medför så blev det trafikkaos när den första halkan kom den 17.11-05 med över 2 km långa köer.

     Trafikplaneringen på Åland andas lite lillebrorskomplex. Trafiklösningar som behövs i betydligt större samhällen, skall oftast kopieras på Åland. Det talas t.o.m. på fullt allvar om trängselavgifter i lilla Mariehamn. Det krävs ett betydligt större ekonomiskt ansvarstagande inom trafikavdelningen .

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att i motiveringen under moment 48.30.77 , andra stycket på sidan 284 under  rubriken övrigt utgår och ersätts med följande stycke

”Anslag för trafiksäkerhetsåtgärder används på ett ekonomiskt förnuftigt sätt”.

.

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund