Finansmotion 8/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 8/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Sune Mattsson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen i moment 48.30.77
vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten

 

 

I anslaget under momentet bör ingå utbyte av vägtrumma i Vargsundsådran där landsväg nr 40 mellan Gölby och Näfsby går över densamma. Vägtrummen är mycket rostskadad.

     Landskapet har byggt en väldigt ändamålsenlig och modern slussanordning i ådran och det vore viktigt att vägtrumman skulle medge att de båtar som kan passera slussen även kan köra genom trumman. Dessutom är rostskadorna så stora i den nuvarande trumman att den är farlig att åka igenom med båt, främst på grund av att vassa rostiga plåtbitar sticker ut från sidorna.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att i motiveringarna till anslaget under moment 48.30.77 skall under rubriken "övrigt" införas "Vägtrumman i Vargsundsådran där landsväg nr 40 mellan Gölby och Näfsby går över densamma bör bytas ut sålunda, att den nya trumman tillåter genomfart med de båtar som kan passera slussen".

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Sune Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

 

 

Åke Mattsson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren

Ronald Boman