Finansmotion 8/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 8/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 44.05.36

 

 

Det allmänna skatteavdraget bör utökas. Det är bättre att dela ut skattepengarna tillbaka till de som betalt in dem istället för att använda dem till omotiverad expansion av offentlig sektor och till offentliga satsningar. Utökningen bör utformas så att småföretagare gynnas. Hur det skall ske och utformas bör utredas under året varpå landskapsregeringen återkommer med en framställning om ökat avdrag.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

att följande tillägg fogas till motiveringen under moment 44.05.36: ”Landskapsregeringen utreder under året ett utökat allmänt skatteavdrag till småföretagare och återkommer därefter med lagförslag till lagtinget.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm

Mika Nordberg

 

 

Danne Sundman