Finansmotion 8/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 8/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2006-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strategisk plan för utbildningen inom sjukvården och den sociala sektorn, komplettering av motiveringen

 

Rekryteringen av personal inom vården och den sociala sektorn på Åland blir allt svårare inom kort framtid eftersom det finns ont om kompetent personal. Genom att huvudsakligen satsa på utbildningar som är inriktade till unga studeranden försvåras kompetensutvecklingen för vuxna personer, som redan har grundvårdsutbildningen och som även kan ha specialiserat sig inom vården och den sociala sektorn.

     Vuxna med vårdutbildning borde ha möjlighet att få räkna de tidigare kunskaperna till godo och därefter få en individuell studieplan för kompletterande studier så att man på lämpligaste sätt kan fullfölja studierna och få ut examen. Valideringssystemet bör göras tydligare och mera konsekvent med tanke på de behov som finns på Åland. På detta sätt kan både tid och pengar sparas samtidigt som man uppnår en snabbare rekrytering inom de områden där behovet av personal är som störst.

     Även med tanke på socionom- och annan utbildning inom den sociala sektorn är en strategisk plan önskvärd så att man på Åland kan utbilda personal med lämplig behörighet med tanke på de åländska förhållanden.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag

 

att man i motiveringen till kapitel 46.01 Allmän förvaltning s. 115 under rubriken Prioriterade områden under år 2010, gör ett tillägg enligt följande: - en särskild vikt bör läggas på att utarbeta en strategisk plan över kommande behov och insatser för utbildningen med speciellt fokus på sjukvård och den sociala sektorn  samt att valideringssystemet bör bli tydligare och uppbyggt med konsekvent beaktande av studerandens tidigare utbildning och praktisk yrkeserfarenhet.

 

 

Mariehamn den 11 november 2009

 

 

Anders Eriksson