Finansmotion 80/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 80/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand, m.fl

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 47.58.20. Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter

 

 

Verksamheten vid Guttorp inriktas huvudsakligen på produktion av fiskyngel för utplanteringsändamål i syfte att stärka och upprätthålla lokala fiskebestånd som är föremål för yrkes- och fritidsfiske. Verksamheten bedrivs i landskapets regi trots att det är en verksamhet som i huvudsak är kopplad till det privata näringslivet. Vi tror att verksamheten med fördel kunde privatiseras genom att landskapet säljer eller hyr ut anläggningen till privata intressen.

 

Med hänvisning till ovanstående förslår vi

 

att lagtinget omedelbart ger landskapsregeringen i uppdrag att förbereda en försäljning alternativt uthyrning av Ålands fiskförädling vid Guttorp till privata intressenter.

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Jörgen Strand

Roger Jansson

 

 

 

Johan Ehn