Finansmotion 81/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 81/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand, m.fl

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 48.20.20. Sjötrafiken - verksamhetsutgifter

 

 

Landskapsregeringen skriver i tilläggsbudgeten att man avser begränsa antalet turer i Åva – Jurmo-trafiken fr.o.m. hösten 2009. Undertecknade anser att det är fullt möjligt att bedriva denna trafik på ett effektivare sätt i privat regi. Detta skulle enligt vår mening möjliggöra bibehållen trafik till ett rimligt pris. 

 

Med hänvisning till ovanstående förslår vi

 

att lagtinget omedelbart ger landskapsregeringen i uppdrag att förbereda en driftsprivatisering av linjen Åva-Jurmo.

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Jörgen Strand

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn