Finansmotion 82/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 82/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand, m.fl

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 48.20.20. Sjötrafiken - verksamhetsutgifter

 

 

Landskapsregeringens sjötrafik bedrivs med alltför dyra bemanningsavtal, vilket även kommer att gälla den nya Föglöfärjan. När nu en ny färja sätts in på linjen kan genom en driftsprivatisering av verksamheten betydande kostnadsbesparingar göras redan för 2009. Det är också enkelt genom att färjan är ny att få tillstånd ett välfungerande driftsavtal som innebär klara fördelar för trafiken. 

 

Med hänvisning till ovanstående förslår vi

 

att lagtinget omedelbart ger landskapsregeringen i uppdrag att förbereda en driftsprivatisering av Föglölinjen.

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Jörgen Strand

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn