Finansmotion 83/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 83/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2006-04-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 47.52.77.

 

Landskapsregeringen redogör i budgeten för golfprojekten i Godby/Ämnäs samt i Föglö och Brändö. Avsikten är att förverkliga projekten i landskapets egen regi. Före projekten igångsätts skall en marknadsundersökning göras. Undertecknade anser att projekten kan genomföras om intresse finns från privata aktörer men att de bör finansieras privat. Landskapet kan stöda med bidrag och lån ur PAF-medel. Föreslås att landskapsregeringen ges i uppdrag att förhandla fram en finansieringslösning som kan omfattas av både befintliga golfanläggningar och nya projekt bestående av en del bidrag och en del lån ur PAF-medel så att minst en fjärdedel utgörs av eget kapital från intressenterna som bygger och driver banprojekten. Detta verkställs under tiden som marknadsundersökningen görs.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 47.52.77 i första tilläggsbudget för 2006 utgår och ersätts med följande: ”Landskapsregeringen avser att innan golfprojekten igångsättes upphandla en oberoende marknadsundersökning för att slutligt klargöra marknadsförutsättningarna för golfbanor i landskapet. Vidare skall landskapsregeringen utarbeta en konkurrensneutral finansieringsmodell som accepteras av både befintliga golfanläggningar och de nya projekten bestående av en del bidrag och en del lån i PAF-medel så att minst en fjärdedel utgörs av eget kapital från intressenterna som bygger och driver banprojekten. Vid behov kontaktas EU-kommisionen för godkännande av denna stödform”

 

 

Mariehamn den 18 april 2006

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm